ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
ગાભણ પશુઓની સંભાળ અને ખોરાક
•ગાભણ પશુઓને વિયાણ ના બે થી ત્રણ અઠવાડિયા પહેલા અન્ય પશુથી અલગ કરવાં. • છ મહિનાથી વધુ સમયના ગાભણ પશુઓને પ્રોટીન અને મિનરલ મિક્સર 50 ગ્રામ પ્રતિ દિવસ અવશ્ય આપવું. • ગાભણ પશુને ઉબડ- ખાબડ રસ્તાઓ પર કે વધુ પડતા દોડાવવા ન જોઈએ. ગાભણ પશુ માટે આહાર: • લીલો ચારો: ૨૫ કિલો, ગવારૂ: ૫ કિલો, સંતુલિત પશુઆહાર : ૩ કિલો, ભરડો : ૧ કિલો, મિનરલ મિક્સર : ૫૦ ગ્રામ અને મીઠું ૩૦ ગ્રામ. • અમુલ અનોમીન પાવડર ( વિયાણ ના ૩ અઠવાડિયા પહેલા) ૫૦-૫૦ ગ્રામ સવાર અને સાંજે આપવું.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અને અન્ય મિત્રો સાથે શેર કરો.
313
11
સંબંધિત લેખ