కృషి వార్తకృషక్ జగత్
భాస్వరం మరియు పొటాసిక్ ఎరువుల కోసం 2020-21 సంవత్సరానికి సబ్సిడీ రేట్లను క్యాబినెట్ ఆమోదించింది
ఫాస్ఫరస్ మరియు పొటాసిక్ ఎరువుల కోసం 2020-21 సంవత్సరానికి సబ్సిడీ (ఎన్బిఎస్) రేట్లను నిర్ణయించడానికి ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ అధ్యక్షతన ఆర్థిక వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ ఆమోదం తెలిపింది. ఎన్బిఎస్ కోసం అంగీకరించిన రేట్లు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి: ఎన్బిఎస్ పథకం క్రింద అమ్మోనియం ఫాస్ఫేట్ అనే ఎరువులను చేర్చడానికి సిసిఇఎ ఆమోదం తెలిపింది. 2020-21 మధ్య భాస్వరం మరియు పొటాసిక్ ఎరువులకు సబ్సిడీ ఇవ్వడానికి 22,186.55 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చవుతుంది. ఎరువుల కంపెనీలకు సిసిఇఎ ఆమోదించిన సబ్సిడీ రేట్ల వద్ద భాస్వరం కలిగిన పొటాసిక్ ఎరువులు సబ్సిడీలో ఇవ్వబడుతుంది.
నేపధ్యం:_x000D_ యూరియా, భాస్వరం కలిగిన 21 రకాల ఎరువులను ప్రభుత్వం ఎరువుల తయారీదారులు / దిగుమతిదారుల ద్వారా రాయితీ ధరలకు రైతులకు అందిస్తోంది. భాస్వరం మరియు పొటాసిక్ ఎరువులపై సబ్సిడీ ఎన్బిఎస్ పథకం క్రింద 2010 ఏప్రిల్ 01 నుండి అమలులో ఉంది. ఎరువుల కంపెనీలకు పై రేట్ల ప్రకారం సబ్సిడీ ఇవ్వబడుతుంది, తద్వారా రైతులకు తక్కువ ధరలకు ఎరువులు అందించవచ్చు._x000D_ _x000D_ మూలం: - కృషక్ జగత్, 7 మే 2020_x000D_ ఈ సమాచారం మీకు ఉపయోగకరంగా ఉన్నట్లయితే, లైక్ చేయండి మరియు మీ స్నేహితులకు షేర్ చేయండి. _x000D_ _x000D_
434
1
ఇతర వ్యాసాలు