ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
રીંગણની ડૂંખ વેધક
રીંગણ રોપ્યા પછી અને ફૂલ આવવાની શરુઆત પહેલા દેખાતી ચીમળાઇ ગયેલ ડૂંખો તોડી લઇ નાશ કરો અને જીવાતના કુદરતી દુશ્મનોને દવાથી બચાવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
574
0
સંબંધિત લેખ