मांडवावरील दुधीभोपळा
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
मांडवावरील दुधीभोपळा
स्थान: जालना ठळक वैशिष्ट्ये: एक सारखी बाटलीच्या आकाराची फळे 1- जोमदार वाढलेली वेल 2 जात- महिको-वरद
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
634
4
इतर लेख