બટાકા પાકમાં સુકારાનું સંક્રમણ
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
બટાકા પાકમાં સુકારાનું સંક્રમણ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. સમીર મહતો રાજ્ય: ઝારખંડ સલાહ: કેપ્ટન 50% ડબલ્યુજી @3 ગ્રામ પ્રતિ લીટર પાણી સાથે ભેળવીને છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
374
9
અન્ય લેખો