क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
केळीच्या पिकामधील मावा किडीच्या नियंत्रणासाठी जैव कीटकनाशक
केळीच्या पिकामधील मावा किडीच्या नियंत्रणासाठी, नीम-आधारित सूत्रीकरणासाठी @ १० मिली (१.०% ईसी)४० मिली ०.१५% ईसी) किंवा वर्टिसिलियम लाकानी, बुरशी आधारित कीटकनाशक @ ४० ग्रॅम सांयकाळी प्रति १० लि पाण्यातून फवारणी करावी.
269
1
संबंधित लेख