ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
શેરડીમાં પાયરિલાનું જૈવિક નિયંત્રણ
પરજીવી કીટક, એપીરીકેનિયા મેલાનોલ્યુકાના પ્રયોગશાળામાં ઉછેરેલ એક લાખ ઇંડા અથવા ૨૦૦૦ કોશેટા પ્રતિ હેક્ટરે ખેતરમાં છોડો.
112
1
સંબંધિત લેખ