આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
અઝોલા એક પશુ આહાર
તેનો ઉપયોગ પશુમાં દૂધ અને ફેટ ની ટકાવારી વધારા માટે ખવડાવવામાં આવે છે. ઓછા ખર્ચે તેનું ઉત્પાદન કરી શકાય છે. અઝોલા ના કારણે દૂધમાં ૧૦ થી ૧૫ ટકા સુધી વધારો જોવા મળે છે.
આ માહિતીને લાઈક અને શેર કરો.
221
2
સંબંધિત લેખ