AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
उत्तम वाढ झालेले टोमॅटो पीक!
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
उत्तम वाढ झालेले टोमॅटो पीक!
शेतकरी नाव: अफरोज शेख राज्य: महाराष्ट्र उपाय : ००:५२:३४ @ ठिबकद्वारे प्रति एकर ५ किलो द्यावे.
59
22
इतर लेख