हो किंवा नाहीAgroStar Poll
काय आपल्या पिकांवर सातत्याने होणाऱ्या वातावरणातील बदलामुळे परिणाम होतो का?
जर 'हो' असेल तर, ह्याच्या वरच्या पिवळ्या अंगठ्याला दाबा.
427
0
संबंधित लेख