क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
जमिनीलगत कुरतडलेला गहू आपल्याला आढळतो का?
जर जमिनीलगत गहूची वाळवी आढळल्यास, वाळवीच्या नियंत्रणासाठी सिंचनमार्फत मातीमध्ये क्लोरापायरिफॉस २०% ईसी @ १.५ लि प्रति एकर दयावे.
449
0
संबंधित लेख