હળદરના મહત્તમ ઉત્પાદન માટે યોગ્ય પોષણ વ્યવસ્થાપન
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
હળદરના મહત્તમ ઉત્પાદન માટે યોગ્ય પોષણ વ્યવસ્થાપન
ખેડુતનું નામ - શ્રી તિરૂપતિ વિલાસ રાજ્ય- મહારાષ્ટ્ર સલાહ - પ્રતિ એકર 13:40:13 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો @ 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
414
10
અન્ય લેખો