હળદરના મહત્તમ ઉત્પાદન માટે યોગ્ય પોષક વ્યવસ્થાપન
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
હળદરના મહત્તમ ઉત્પાદન માટે યોગ્ય પોષક વ્યવસ્થાપન
ખેડૂત નામ -શ્રી ગજુ જોરૂલે રાજ્ય- મહારાષ્ટ્ર સલાહ -પ્રતિ એકર 3 કિલો 19:19:19 ટપક દ્વારા આપવું અને પ્રતિ પંપ @ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
268
8
અન્ય લેખો