આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મગફળીમાં વધુ ઉપજ માટે ભલામણ કરેલ ખાતર આપો
ખેડૂતનું નામ: શ્રી વિપુલ રાઠોડ રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: એકર દીઠ, ડીએપી 50 કિલો, 3 કિલો સલ્ફર 90% એકસાથે મિશ્ર કરીને આપવું જોઇએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
687
1
સંબંધિત લેખ