મહત્તમ ઉત્પાદન માટે હળદરમાં પોષક તત્વોનું યોગ્ય સંચાલન
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મહત્તમ ઉત્પાદન માટે હળદરમાં પોષક તત્વોનું યોગ્ય સંચાલન
ખેડૂત નામ: શ્રી શરવાના રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ: પ્રતિ એકર 19:19:19 @3 કિલો ડ્રિપ દ્વારા આપવું જોઈએ અને સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
522
4
અન્ય લેખો