ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಕಬ್ಬಿನ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯ - ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸಲಹೆಗಳು: ಯೂರಿಯಾ @ 100 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ , ಡಿಎಪಿ @ 50 ಕೆ.ಜಿ. , ಪೊಟಾಷ್ @ 50 ಕೆಜಿ , ಸಲ್ಫರ್ 90% @ 3 ಕೆಜಿ , ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ @100 ಕೆಜಿ ನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
799
2
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು