કૃષિ વાર્તાકિસાન ભારતી
ખેડૂતોને મદદ કરવા માટે સરકાર આપશે 15 લાખ રૂપિયા, આ રીતે કરો અરજી !
પીએમ કિસાન એફપીઓ યોજના 2020: દેશના ખેડુતોને આર્થિક રાહત આપવા માટે કેન્દ્ર સરકારે પીએમ કિસાન એફપીઓ યોજના શરૂ કરી છે. આ યોજના અંતર્ગત એફપીઓ ((ખેડૂત ઉત્પાદક સંસ્થાઓ - ખેડૂત ઉત્પાદક સંગઠન) ને રૂ. 15 લાખની આર્થિક સહાય આપવામાં આવશે.આ યોજના અંતર્ગત દેશના ખેડુતોને ઘણા વધુ લાભ આપવામાં આવશે. તમને વ્યવસાય જેવો નફો મળશે આનો લાભ લેવા માટે ઓછામાં ઓછા 11 ખેડુતોએ પોતાની કૃષિ કંપની અથવા સંસ્થા બનાવવી પડશે. શું છે FPO? એફપીઓ એટલે ખેડુતોનું એક જૂથ જે કંપની અધિનિયમ હેઠળ નોંધાયેલ છે અને ઉત્પાદકો ના લાભ માટે કામ કરે છે. ઓછામાં ઓછા 11 ખેડૂતોએ સાથે મળીને પોતાની કૃષિ કંપની સ્થાપિત કરવી ફરજિયાત રહેશે. કેન્દ્ર સરકાર આ સંગઠનોને 15 લાખ રૂપિયાની આર્થિક સહાય પૂરી પાડશે. ખેડુતોને ખેતીના કોઈપણ વ્યવસાયની જેમ ફાયદો થાય તે માટે સરકારે આ યોજના શરૂ કરી છે. પીએમ કિસાન એફ.પી.ઓ. ની સંપૂર્ણ માહિતી આ કેન્દ્ર સરકારની યોજના છે. જેનો મતલબ છે કે દેશના કોઈપણ રાજ્યના ખેડુતો આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે. આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે 11 જેટલા ખેડુતોએ પોતાની સંસ્થા બનાવવી પડશે. -જો આ 11 ખેડૂત સંગઠન સાદા વિસ્તારમાં કામ કરે છે, તો તેઓએ ઓછામાં ઓછા 300 ખેડૂતોને તેમની સાથે જોડવા પડશે, જ્યારે ડુંગરાળ પ્રદેશની સંસ્થાએ તેમની સાથે 100 ખેડૂત ઉમેરવા પડશે. - આ સંસ્થા સાથે સંકળાયેલા ખેડુતો માટે ખાતર, બીજ, દવાઓ અને કૃષિ ઉપકરણો ખરીદવાનું ખૂબ સરળ રહેશે. - કેન્દ્ર સરકાર આ યોજના પર 2024 સુધીમાં 6,865 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કરશે. - આ યોજના હેઠળ કેન્દ્ર સરકાર દરેક એફપીઓ એટલે કે ખેડૂત સંગઠનને 15 લાખ રૂપિયાની આર્થિક સહાય પૂરી પાડશે. આ રકમ 3 વર્ષમાં આપવામાં આવશે. તેનો સૌથી મોટો ફાયદો એ થશે કે ખેડુતોને મધ્યસ્થીથી મુક્ત કરવામાં આવશે. પીએમ કિસાન એફપીઓ યોજના માટે કેવી રીતે અરજી કરવી આ યોજનાનો લાભ લેવા, ખેડુતો વેબસાઇટ http://sfacindia.com/ ની મુલાકાત લઈને અરજી કરી શકે છે. સંદર્ભ : કિસાન ભારતી, 12 નવેમ્બર, 2020 આ ઉપયોગી કૃષિ વાર્તા ને લાઈક કરો અને તમારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે શેર કરો.
47
6
અન્ય લેખો