બજાર ભાવhttp://agmarknet.gov.in
ગુજરાત ની મહત્વની APMC ના બજારભાવ !
ખેતી પશુપાલન અને અન્ય ઉપયોગી માહિતી માટે આજે જ કૃષિ જ્ઞાન ને ફોલો કરવા માટે ક્લિક કરો ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020 નોંધ : આપેલ બજારભાવ કિંમત રૂ. પ્રતિ ક્વિન્ટલ માં છે. પાક APMC નીચો ભાવ ⬇️ ઊંચો ભાવ ⬆️ તુવેર જંબુસર 4400 5000 જંબુસર(કાવી) 4600 5000 કપાસ ધંધુકા 5250 5625 જંબુસર 4600 5200 જંબુસર(કાવી) 4700 5100 મેઘરજ 4500 4800 મગફળી ધ્રોલ 4200 5015 મેઘરજ 4125 5000 તલ દસાડા પાટડી 7250 8455 ભીંડા દામનગર 1400 1600 રાજકોટ(ઘી પીઠ) 1500 2125 સુરત 1000 3500 સંદર્ભ : Agmarknet આપેલ બજારભાવ ને 👍 લાઈક કરી વધુ ને વધુ મિત્રો ને શેર કરી બજારભાવ વિષે માહિતીગાર કરો.
38
7
અન્ય લેખો