યોજના અને સબસીડીRural Startups
0% વ્યાજ હેઠળ 50 લાખ રૂપિયા ! વેંચર કેપિટલ સ્કીમ મુજબ !
કિસાન ભાઈઓ હવે તમારા માટે 0% વ્યાજ પર 50 લાખ સુધીની લોન વેન્ચર કેપિટલ સ્કીમ (વીસીએ) હેઠળ ઉપલબ્ધ છે. તો રાહ શેની જરૂર છે અને લાભ મેળવવો છે આ યોજના હેઠળ તો આ વિડીયો ને અંત સુધી જુઓ અને લાભ મેળવો.
સંદર્ભ: Rural Startups. આપેલ લોન માહિતી ને લાઈક કરી અન્ય ખેડૂત મિત્રો ના હિત માં અવશ્ય શેર કરો.
147
34
અન્ય લેખો