એગ્રી ડૉક્ટર સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ફ્લાવર ના પાક માં વિકાસ વૃદ્ધિ માટે!
ફ્લાવર ના પાકમાં સારા વિકાસ વૃદ્ધિ માટે, એનપીકે 24:24:00 @ 50 કિલો + એનપીકે 10:26:26 @ 50 કિગ્રા + મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ @10 કિલો મિક્સ કરીને પ્રતિ એકર ઉપયોગ કરવો. ખાતર નો ઉપયોગ કરતી વખતે ખેતર ભેજવાળી હોવું જોઈએ અને છોડને રિંગ પધ્ધતિ દ્વારા ખાતર આપવું જોઈએ.
સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઑફ એક્સિલેન્સ. આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
21
5
સંબંધિત લેખ