યોજના અને સબસીડીકૃષક જગત
જાણીયે, કિસાન માનધાન યોજના વિશે !
કિસાન ભાઈઓ સરકારે દેશના તમામ નાના અને સીમાંત ખેડુતો માટે વૃદ્ધાશ્રમ દરમ્યાન પેન્શન યોજના શરૂ કરી છે, જેનું નામ છે "પ્રધાનમંત્રી કિસાન માનધન યોજના", જે સ્વૈચ્છિક અને ફાળો આપતી પેન્શન છે. આની વિગતો માટે વિડિઓ અંત સુધી જુઓ.
સંદર્ભ : કૃષક જગત . યોજનાકીય માહિતી ને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને શેર કરો.
24
6
અન્ય લેખો