જૈવિક ખેતીગ્રીન ટીવી
અમૃત જળ : ખેતી માટે એક વરદાન !
અમૃત જળ શું છે, તે શું કામ કરે છે? વિવિધ પાકો માં તેનું શું મહત્વ છે? આ બનાવવાની રીત શું છે? દરેક પ્રશ્નો ના જવાબ જાણવા માટે આ વિડિઓ ને અંત સુધી જુઓ.
સંદર્ભ : ગ્રીન ટીવી ઇન્ડિયા આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
40
20
સંબંધિત લેખ