પશુપાલનNDDB
પશુ માં ઝાડા/મરડો/ અતિસાર નો ઉપચાર
પશુપાલક મિત્રો તમારા પશુ ને આવી કોઈ સમસ્યા છે તો કરો આ ખાસ ઉપાય અને રાખો પશુ ને સ્વસ્થ. જુઓ આ એનડીડીબી દ્વારા તૈયાર કરેલ ખાસ વિધિ અને કરો અમલ.
સંદર્ભ: NDDB આપેલ પશુપાલન માહિતી ને લાઈક કરો અને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે શેર કરો.
73
11
સંબંધિત લેખ