ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રીંગણ માં પાન ટપકાં નો રોગ
રીંગણ માં પાન ટપકાં નો રોગ બે પ્રકાર ની ફૂગ થી થાય છે. ઓલ્ટરનેરીયા સોલાની નામની ફૂગ થી થતાં ટપકાં ના રોગ ને કારણે પાન પર એકાંતરા વર્તુળાકાર ડાઘાં પડે છે. ઘણીવાર ફળ પર પણ પીળા ડાઘાં પડે છે જેથી ફળ પીળા પડીને ખરી પડે છે. સરકોસ્પોરા નામની ફુગથી થતાં ટપકાં ના રોગની શરૂઆત પાન પર ખૂણાવાળા અનિયમિત આકાર ના પીળા ઘાબા પડે છે. નિયંત્રણ: બીજને વાવટા પહેલાં કેપ્ટાન કે થાયરમ ફુગનાશક દવાથી ૩ થી ૪ ગ્રામ પ્રતિ કિલો બીજ પ્રમાણે માવજત આપવી.કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ % વે.પા ૧૨૦ ગ્રામ પ્રતિ એકર મુજબ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
31
1
સંબંધિત લેખ