ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
સલાહકાર લેખએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સોયાબીન ની ખેતી કરતી વખતે ધ્યાન રાખવાના મુદ્દા
• સોયાબીનની ખેતીમાં કરતી વખતે શું ધ્યાન રાખવું : • પાક માટે યોગ્ય જાતો ની પસંદ કરવી જોઈએ. • વાવેતર કરતા પહેલા ઊંડી ખેડ કરવી જોઈએ. • બીજની સાઈઝ પ્રમાણે યોગ્ય બીજદર રાખવું જોઈએ. • બીજ માવજત પછી જ વાવણી કરવી જોઈએ. • નિંદામણ નાશક દવાઓનો નિયમિત પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવો જોઇએ. • રોગ અને જીવાતોને સમયાંતરે નિયંત્રિત કરવું. • સોયાબીનની ખેતીમાં શું ન કરવું : • બીજ માવજત કર્યા વગર વાવેતર કરવું જોઈએ નહીં. • અચોક્કસ માત્રામાં બિયારણ ન વાવવું જોઈએ. • નીંદણનાશક દવાઓનો આડેધડ ઉપયોગ ન કરવો જોઇએ.
સંદર્ભ: એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
38
1
સંબંધિત લેખ