ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
યોજના અને સબસીડીકૃષિ જાગરણ
સરકાર ખેડૂતોને 75 ટકા સબસિડી પર સિંચાઇનાં સાધનો આપશે!
આ યોજના ખેડુતોને સિંચાઈ માટે પાણીની સુવિધા પુરી પાડશે. આ અંતર્ગત ખેડૂતોને સબસિડી પર સિંચાઇ ઉપકરણો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. આનાથી ખેતરોના સિંચાઈ માટે પાણી,ઓછી મજૂરી અને ઓછા ખર્ચ થશે. એકંદરે, આ યોજના ખેડૂતોને સિંચાઈની વ્યવસ્થા કરવામાં મદદ કરે છે. આ યોજનાનો લાભ સ્વ-સહાય જૂથ, ટ્રસ્ટ, સહકારી મંડળીઓ અને અન્ય પાત્ર સંસ્થાઓને આપવામાં આવશે. પીએમ કૃષિ સિંચાઇ યોજના 2020 સબસિડી : કેન્દ્ર સરકારે આ યોજના માટે રૂ. 50 હજાર કરોડ નક્કી કર્યા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ યોજના હેઠળ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સિંચાઇ ઉપકરણો પર 75 ટકા સબસિડી ખેડૂતોને આપવામાં આવશે. તેનો 25 ટકા ખર્ચ રાજ્ય સરકાર કરશે. પીએમ કૃષિ સિંચાઇ યોજના 2020 માં અરજી કરવાની પ્રક્રિયા : આ યોજના માટે ટૂંક સમયમાં જ ખેડૂતો પાસે અરજીઓ મંગાવામાં આવશે. તેનો લાભ લેવા ખેડુતોએ તેમના રાજ્યના કૃષિ વિભાગની વેબસાઇટ દ્વારા અરજી કરવાની રહેશે. જો ખેડૂતને આ યોજના સંબંધિત કેટલીક અન્ય માહિતીની જરૂર હોય, તો તે તેના સત્તાવાર પોર્ટલ https://pmksy.gov.in/ ની મુલાકાત લઈને મેળવી શકે છે.
સંદર્ભ : કૃષિ જાગરણ આપેલ યોજનાકીય માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
831
12
સંબંધિત લેખ