ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
શેરડીના પાકમાં મીલીબગ નું નિયંત્રણ
શેરડીના પાકમાં મીલીબગ ના અસરકારક નિયંત્રણ માટે મોનોકોટોફોસ 36 એસએલ @10 લિટર પાણી મુજબ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
15
1
સંબંધિત લેખ