ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહકિસાન બંધુ
જાણો ક્યાં પાક માટે ક્યાં સ્ટીકી અને ફેરોમોન ટ્રેપ છે અનુકૂળ
આ વિડીયોમાં જાણીશું કે અલગ અલગ શાકભાજી પાક માં ક્યાં પ્રકારના સ્ટ્રીકી ટ્રેપ અને ફેરોમોન ટ્રેપ લગાવીને જીવાત નિયંત્રણ કરી શકાય છે. તો આ વિડીયો ને અંત સુધી જુઓ.
સંદર્ભ: કિસાન બંધુ આ વિડીયોને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
58
0
સંબંધિત લેખ