ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
મરચાં પાકમાં ફળ સડો અને ડાયબેક રોગ નું નિયંત્રણ
મરચાંના પાક માં ડાયબેક રોગને રોકવા માટે કીટાઝીન 48% ઇસી @200 મિલી પ્રતિ એકર 200 લિટર પાણીમાં દ્રાવણ બનાવીને છંટકાવ કરવો.
આ ઉપયોગી માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડુતમિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
24
0
સંબંધિત લેખ