ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
યોજના અને સબસીડીઅમિષાફોરયુ
ઘર બેઠા જ જમીનના રેકોર્ડ જુઓ
આ વિડિયો માં જમીન ના જૂના અને નવા જમીની રેકોર્ડ કેવી રીતે માહિતી મેળવી શકીયે તે જણાવવામાં આવ્યું છે. તો તમે પણ આ સરકારની વેબસાઈટ દ્વારા ઘરે થી જમીની રેકોર્ડ જોઈ શકો છો.
સંદર્ભ : અમિષાફોરયુ આ વિડીયો ને લાઈક કરી અન્ય અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
42
1
સંબંધિત લેખ