યોજના અને સબસીડીઆધુનિક ખેતી
એગ્રો સર્વિસ પ્રોવાઇડર યોજના
આ યોજના માં ખેડૂત ને શું ફાયદો થશે કેવી રીતે લાભ મળશે તે જાણવા માટે જુઓ આ સંપૂર્ણ વિડીયો.
સંદર્ભ: આધુનિક ખેતી આ યોજનાકીય માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
24
0
સંબંધિત લેખ