ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
યોજના અને સબસીડીખિસ્સું
ગાય આધારિત ખેતી માટે સરકારની નવી યોજના
• નવા બજેટમાં ગાય આધારિત ખેતી માટે યોજના રજુ કરવામાં આવી. • આ યોજના મુજબ મહિને ૯૦૦ રૂપિયા અને વર્ષે ૧૦૮૦૦ મળવા પાત્ર રહેશે. • આ યોજના અંતર્ગત ૫૦ હાજર ખેડૂતો ને આવરી લેવામાં આવશે. • પ્રાકૃતિક ખેતી માટે જીવામૃત અને છાણીયા ખાતરનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. • અન્ય વધુ માહિતી માટે જુઓ આ વિડીયો.
સંદર્ભ: ખિસ્સું આ યોજનાને લાઈક કરી અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
305
0
સંબંધિત લેખ