ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ચુસીયા જીવાતના નુકશાનના કારણે જામફળની વૃદ્ધિ પર અસર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. કિશોર રાજ્ય- આંધ્ર પ્રદેશ સોલ્યુશન - ફલોનીકામાઇડ 50% WG @ 8 ગ્રામ પ્રતિ પંપ પ્રમાણે છંટકાવ કરવો જોઈએ.
314
4
સંબંધિત લેખ