ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ચુસીયા જીવાતના ઉપદ્રવના કારણે કાકડીની વૃદ્ધિ અસરગ્રસ્ત થાય છે
"ખેડૂતનું નામ - શ્રી તુષાર નવલે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર ઉપાય- પ્રતિ પમ્પ થાયોમેથોક્ઝામ 25 WG @ 10 ગ્રામ અને, પ્રતિ એકર હ્યુમિક એસિડ 90% @ 500 ગ્રામ ડ્રિપ દ્વારા આપવું જોઈએ. "
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
152
1
સંબંધિત લેખ