સલાહકાર લેખએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
નીંદણ નિયંત્રણ માટે એકીકૃત પધ્ધતિ અપનાવો!
નીંદણ નિયંત્રણ માટે હંમેશાં સંકલિત પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવો. આનો અર્થ બે થી ત્રણ સંપૂર્ણપણે અલગ પદ્ધતિઓનો સંયોજન છે. 1) વ્યવસ્થાપન પધ્ધતિ : - તે કહેવું સુરક્ષિત છે કે તે નીંદણ નિયંત્રણની પરોક્ષ પદ્ધતિ છે. આમાં યોગ્ય ઊંડી ખેડ અને યોગ્ય અંતરે સમયસર વાવણી, ખાતરોનો યોગ્ય ઉપયોગ, એકર દીઠ છોડની યોગ્ય સંખ્યા, યોગ્ય પાણી વ્યવસ્થાપન, આંતર પાક નો સમાવેશ છે. 2) યાંત્રિક પદ્ધતિ: - આ પદ્ધતિમાં નીંદણ પૂર્વ મ્લચીંગ (પ્લાસ્ટિક, અવશેષો), ખેડ નો સમાવેશ થાય છે. 3) રાસાયણિક પદ્ધતિ: - આ પદ્ધતિમાં રાસાયણિક દવાઓનો ઉપયોગ થાય છે. હર્બિસાઇડ્સની આડઅસરો થાય છે, તેથી તેનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવો આવશ્યક છે. કેટલીક હર્બિસાઇડ્સ ઇન્ટર્સ્ટિશલ હોય છે. જે પાકની અંદર શોષાય છે અને પછી પરિણામો બતાવે છે. પરિણામ બતાવવામાં 3-4 દિવસ લાગે છે. જેમ કે , ગ્લાયફોસેટ સ્પર્શેન્દ્રિય હર્બિસાઇડ્સ તાત્કાલિક પરિણામો બતાવે છે પરંતુ તે યોગ્ય રીતે છાંટવી જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે પેરાક્વાટ, ઓક્સીફ્લોરોફેન અને બ્રોમોક્સેનિલ સેલેકટેડ હર્બિસાઇડ્સના પ્રમાણસર છંટકાવ નીંદણને બાળી નાખે છે અને મુખ્ય પાકને કાંઈ પણ અસર થતી નથી. જેમ કે એટ્રાઝિન, પેન્ડીમિથાલીન બિન-પસંદગીયુક્ત હર્બિસાઈડ્સ - જે તમામ પ્રકાર છોડ ને બાળવામાં સક્ષમ છે જેમ કે પેરાક્વાટ, ગ્લાયફોસેટ. 4) જૈવિક નિયંત્રણ: - કીટ , જીવાણું ફૂગ, છોડની મદદથી નીંદણ નિયંત્રણ કરી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, મેક્સીકન વેવલ્સ ને અમુક પ્રકારના નીંદણ નિયંત્રણ માટે છોડવામાં આવે છે ખેડૂત ભાઈઓ, નીંદણનું યોગ્ય અને સમયસર નિયંત્રણ કરીને ચોક્કસપણે ઉત્પાદનમાં વધારો કરી શકાય છે.
સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
74
2
અન્ય લેખો