આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ચીકુની સારી ગુણવત્તા માટે યોગ્ય પોષણ વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ- શ્રી કિશન પ્રભાત મકવાણા રાજ્ય-ગુજરાત સલાહ - પ્રતિ પંપ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષણ તત્વોનો છંટકાવ કરવો. "
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
140
0
સંબંધિત લેખ