ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
યોજના અને સબસીડીNakum Harish
1 ઓક્ટોમ્બર થી થશે શરુ ! જલ્દી જ લાભ મેળવો !
ખેડૂત મિત્રો 1 ઓક્ટોમ્બર થી આ યોજનાનો અમલ શરુ થવા જઈ રહ્યો છે. તો રાહ શેની જુઓ જાણો અને શેર કરો.
સંદર્ભ : Harish Nakum. આપેલ યોજનાકીય માહિતી ને લાઈક કરી અન્ય મિત્રો ને શેર કરો.
28
12
સંબંધિત લેખ