સમાચારગુરુમાસ્ટરજી
આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ પર થવા જઈ રહ્યા છે ફેરફાર
📢આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ પર થવા જઈ રહ્યો છે ફેરફાર.સાધન સહાય યોજનામાં આવશે નવા નિયમો.તો જાણીએ વીડિયોના માધ્યમથી શું છે નવા નિયમો. વધુ માહિતી વિડીયોમાં આપેલ લેખ દ્રારા મેળવો. સંદર્ભ :- ગુરુમાસ્ટરજી આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍 કરી વધુ ને વધુ ખેડૂત મિત્રોને ને શેર કરો.
15
2
અન્ય લેખો