ગુરુ જ્ઞાનએગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા
વધુ ઉપજ આપનાર બીજ
🌱આજના વિડીયો દ્રારા આપને જાણીશું જાનકી નો અભિપ્રાય. જાનકી ભીંડો વાવો ઉત્પાદન વધારો. વધુ માહિતી વિડીયોમાં આપેલ લેખ દ્રારા મેળવો. સંદર્ભ :- એગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍 કરી વધુ ને વધુ ખેડૂત મિત્રોને ને શેર કરો.
20
6
અન્ય લેખો