જુઓ ભાઈ, શેરડીનો સ્વસ્થ વિકાસ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
જુઓ ભાઈ, શેરડીનો સ્વસ્થ વિકાસ !
ખેડૂત નું નામ: શ્રી સાગર શિંદે રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: શિયાળામાં તાપમાન ઓછું હોવાને કારણે પાક દ્વારા પોષક તત્વો જમીન માંથી ઓછા પ્રમાણમાં લે છે અને છોડ પીળો દેખાવ છે. આ ઉણપ દૂર કરવા માટે એનપીકે 19:19:19 @75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો. 👉 ખરીદવા માટે ટ્રોલી પર u
25
12
અન્ય લેખો