જૈવિક ખેતીખેતી કી પાઠશાળા
ઘરે બનાવો ફૂલ વધારવા માટેનું ટોનિક !
🛢️ આજના આ વિડીયોમાં ખેડૂત ભાઈઓ, આપણે જાણીશું કે પાકમાં વધુ ફૂલો મેળવવા એટલે કે વધુ ઉત્પાદન મળે તે માટે ઘરે જ ટોનિક કેવી રીતે બનાવવું? જેનો ઉપયોગ કયા પાકમાં કરવો.જાણીયે પૂર્ણ માહિતી આ વિડીયો માં...!! સંદર્ભ : Kheti ki Pathshala. આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરી અન્ય મિત્રો ને માહિતીગાર કરો.
115
64
અન્ય લેખો