पहा, उत्तम नियोजनाचे द्राक्षे पीक!
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
पहा, उत्तम नियोजनाचे द्राक्षे पीक!
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. रामदास भजनदास बरडे राज्य - महाराष्ट्र टीप - १३:००:४५ @७५ ग्रॅम प्रति पंप फवारणी करावी.
27
6
इतर लेख