AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
रबी ज्वारी खोडमाशी नियंत्रणासाठी
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
रबी ज्वारी खोडमाशी नियंत्रणासाठी
रबी ज्वारी मध्ये खोडमाशी प्रादुर्भाव असल्यास त्याचा नियंत्रणासाठी कार्बोफ्युरॉन 7किलो/एकर धुरळणी करून द्यावे.
179
0