દૂધી ની સ્વસ્થ અને આકર્ષક વૃદ્ધિ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
દૂધી ની સ્વસ્થ અને આકર્ષક વૃદ્ધિ !
ખેડૂત નું નામ: મોતીરામ ગવળી રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : 13:40:13 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
18
10
અન્ય લેખો