ગુરુ જ્ઞાનએગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા
જાણો કોબી અને ફુલાવર ના સારા વૃદ્ધિ વિકાસ માટે શું કરવું?
🥬કોબી અને ફુલાવર બંને પાકમાં સારા વૃદ્ધિ વિકાસ માટે કયું ખાતર આપવું અને કઈ દવા છાંટવી અને કેટલું પ્રમાણ રાખવું આવી ખુબ જ ઉપયોગી માહિતી જાણવા માટે આ વિડિઓ અંત સુધી જુઓ. સંદર્ભ :- એગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍 કરી વધુ ને વધુ ખેડૂત મિત્રોને ને શેર કરો.
26
10
અન્ય લેખો