కంది కాయలో స్టెరాలిటీ మొజాయిక్ వ్యాధి యొక్క నిర్వహణ
ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
కంది కాయలో స్టెరాలిటీ మొజాయిక్ వ్యాధి యొక్క నిర్వహణ
రైతు పేరు: శ్రీ సల్మాన్ రాష్ట్రం: కర్నాటక సూచన: ఒక ఎకరానికి ఆక్సిడోమెంటోన్ మిథైల్ 50EC @ 200 మి.లీ ను స్ప్రే చేయాలి.
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
191
4
ఇతర వ్యాసాలు