AgroStar
खरिफ ज्वारी मध्ये विरळणी करण्याचे फायदे
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
खरिफ ज्वारी मध्ये विरळणी करण्याचे फायदे
खरिफ ज्वारी मध्ये लागवड केल्यानंतर 10 ते 15 दिवसांनी विरळणी करावी म्हणजेच शेतातील अतिरिक्त रोपे काढून टाकून दोन रोपंतील अंतर जवळपास 15 सेमी ठेवावे. जेणेकरून पिकाच्या निरोगी विकासासाठी उपलब्ध जागेत वनस्पतींची योग्य लोकसंख्या राखण्यास मदत होते. ज्वारी बद
134
0
इतर लेख