అరటి దిగుబడి పెంచడానికి పరిష్కారం
ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
అరటి దిగుబడి పెంచడానికి పరిష్కారం
అరటి మొక్కలు 3 నెలల వయస్సు ఉన్నప్పుడు, అరటి పంట పెరుగుదలను నియంత్రించటానికి లిహోసిన్ 1 మి.లీ / లీటర్ ను స్ప్రే చేయాలి.
7
0
ఇతర వ్యాసాలు