ಹಾಗಲ ಕಾಯಿಯಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣದ ಬಾಧೆ
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಹಾಗಲ ಕಾಯಿಯಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣದ ಬಾಧೆ
ಪ್ರೌಢ ಕೀಟ ಹಾಕಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ಮರಿಹುಳುಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳ ತಿರುಳನ್ನು ತಿನ್ನದು ಬಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ತದನಂತರ ಕಾಯಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹೂಬಿಡುವಿಕೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಯೂ ಲ್ಯೂರ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ೫-೬ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ. ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣದಿಂದಾಗಿ ಬಾಧೆಗೊಂಡು ಬಿದ್ದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಾಶಮಾಡಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇತರ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟವಾದರೇ ಈ ಫೋಟೋ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.
1
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು