AgroStar
सर्व पिके
कृषी ज्ञान
कृषी चर्चा
एग्री दुकान
खरीप ज्वारीच्या निरोगी वाढीसाठी आवश्यक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
खरीप ज्वारीच्या निरोगी वाढीसाठी आवश्यक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन
खरीप ज्वारीच्या निरोगी आणि जोमदार वाढीसाठी 40 किलो/ एकर युरीया, 20 किलो/ एकर डीएपी आणि 20 किलो/ एकर एमओपी खतांच्या मात्रा आवश्यक आहेत. पेरणीच्या वेळी, 40 किलो/ एकर युरीया, 20 किलो/ एकर डीएपी आणि 10 किलो/ एकर एमओपी हा बेसल डोस द्यावा आणि एमओपी चा उर्
145
0